نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی توسط گروه رستان تقدیم می شود. نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی توسط گروه رستان تقدیم می شود.
نمایش کمدی داماد ذوقی - سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی چهارشنبه سی ویکم خرداد ماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی پنچ شنبه یکم تیرماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی جمعه دوم تیرماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی یک شنبه چهارم تیرماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی دوشنبه پنجم تیرماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی سه شنبه ششم تیرماه ساعت شروع 22:00 سینما مهتاب قزوین
گروه هنری رستان برگذار کننده نمایش در استان قزوین
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo

  برو بالا