نمایش کمدی موزیکال آقای هوش هنگ توسط گروه رستان تقدیم می گردد.
نمايش کمدي و موزيکال آقاي هوش هنگ - سينما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ یک شنبه دوم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ دوشنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ پنج شنبه ششم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ جمعه هفتم اردیبهشت ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
گروه هنري رستان برگذار کننده نمايش در استان قزوين
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo

  برو بالا