نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی توسط گروه رستان تقدیم می شود. نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی توسط گروه رستان تقدیم می شود.
نمایش کمدی داماد ذوقی - سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی یک شنبه بیست و نهم مردادماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی سه شنبه سی ویکم مردادماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی چهارشنبه یکم شهریورماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی پنج شنبه دوم شهریورماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی جمعه سوم شهریورماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی یک شنبه پنجم شهریورماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب قزوین
گروه هنری رستان برگذار کننده نمایش در استان قزوین
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo

  برو بالا