نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی به علت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ های 20و 21 و 22 و 23 و24 دی ماه اجرا نمی گردد.
نمایش کمدی موزیکال داماد ذوقی
نمایش داماد ذوقی پنج شنبه سی دی ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی جمعه یکم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی یک شنبه سوم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی دوشنبه چهارم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی سه شنبه پنجم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی چهارشنبه ششم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب
گروه هنری رستان برگذار کننده نمایش در استان قزوین
  • Logo Ticket
  • Logo
  • Logo Ticket
  • Logo
  • Logo Ticket
  • Logo
  • Logo Ticket
  • Logo
  • Logo Ticket
  • Logo

برو بالا