گروه هنری رستان تقدیم می کند نمایش موزیکال داماد دوقی در سینما مهتاب .
نمایش کمدی داماد ذوقی - سینما مهتاب
نمایش داماد ذوقی پنج شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی جمعه بیست و نهم بهمن ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی یک شنبه یکم اسفند ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی سه شنبه سه اسفند ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
نمایش داماد ذوقی چهارشنبه چهارم اسفند ماه ساعت شروع 20:30 سینما مهتاب قزوین
گروه هنری رستان برگذار کننده نمایش در استان قزوین
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo

  برو بالا