نمایش کمدی موزیکال آقای هوش هنگ توسط گروه رستان تقدیم می گردد.
نمايش کمدي و موزيکال آقاي هوش هنگ - سينما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ یک شنبه بیست و یکم مردادماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ دوشنبه بیست و دوم مرداد ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ سه شنبه بیست و سوم مرداد ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ چهارشنبه بیست و چهارم مرداد ماه ساعت شروع 21:00 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ پنج شنبه بیست و پنجم مرداد ماه ساعت شروع 21:30 سینما مهتاب
نمایش آقای هوش هنگ جمعه بیست و ششم مرداد ماه ساعت شروع 21:30 سینما مهتاب
گروه هنري رستان برگذار کننده نمايش در استان قزوين
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo
 • Logo Ticket
 • Logo

  برو بالا